nieuws

20 januari 2024
Het concert op 13 november 2022 heeft veel mensen blij gemaakt. Zowel uit het publiek als van alle deelnemers heb ik veel enthousiaste geluiden gehoord. Daarna is het echter stil geworden. Omdat ik het uitvoeren van mijn composities vanaf nu graag aan anderen overlaat en de ballast van een organisatie niet meer wil heb ik (in overleg met het bestuur) besloten Stichting Duifmuziek per 1 januari op te heffen. De naam Duifmuziek blijft bestaan als merknaam voor alle producten van Renilde Duif. Wie iets wil uitvoeren van mijn composities kan de muziek bestellen bij sonolize.nl

6 oktober 2022
Op zondag 13 november om 14.00 uur zal in de Kloosterkerk in Aduard de Valeriussuite van Renilde Duif worden uitgevoerd. Uitvoerenden zijn een selectie van leden van het Nederlands Pijpersgilde. Omdat de Suite gebaseerd is op enkele liederen van Adriaen Valerius zullen die liederen door een projectkoor worden gezongen in een bewerking van Ton Koopman.
Ook zullen er enkele variaties die door Jacob van Eyk op die liederen werden gemaakt op blokfluit worden gespeeld.

Verder staan van Renilde nog op het programma: Water, Wind en Wolken voor bamboefluitkwartet, de Fantasiesonate en het Slangenkwartet, twee driedelige stukken voor blokfluitkwartet bestaande uit: Pieter Zwart, Ema van Gessele, Hanny Geerlings en Renilde Duif. Ook het Mingd Koar Aldtsjerk (waarvan Renilde 15 jaar dirigent was) zal een bijdrage leveren.

Het geheel krijgt een feestelijk tintje vanwege het Gouden Jubileum van Renilde als musicus. Dat zult U merken aan de aanwezigheid van de Volksmuziekgroep “Het Vrijstatig Volkje”, dat U met spel en dans zal verwelkomen.
De toegang is gratis; maar aan het eind van het concert is er een collecte.

 

16 maart 2022
Nieuw op de website: een keuze uit de schilderijen, gemaakt door Renilde Duif.
U vind deze onder menu item bladmuziek, sub item schilderijen.

15 november 2021
Vlak voor de uitbraak van het coronavirus voltooide ik mijn laatste compositie: ET RESURREXIT, een koorwerk, hier en daar opgesmukt met handbellen, volledig gebaseerd op de Gregoriaanse Paasliturgie. Helaas konden we toen geen plannen maken voor het realiseren van de première.

Nu lijken er weer meer kansen te zijn en valt een mogelijk concert samen met het feit dat ik vijftig jaar in het muziek vak zit. Daarom hebben we er met een paar mensen de schouders onder gezet: op 14-15 en 21 mei 2022 hebben we een concert gepland met de première van Et Resurrexit in combinatie met het Requiem. Het Requiem is een van de eerste grotere composities die ik maakte voor vijfstemmig koor, blokfluiten, pauk en basso continuo. Het is een mooie tegenhanger van Et Resurrexit: sterven en weer opstaan, twee uitersten die dagelijks van invloed zijn op ons leven.

Het geheel zal onder leiding staan van Jeroen Zijlstra die ik ken van onze gemeenschappelijke hobby: de bamboefluiten. Jeroen studeerde koordirectie aan het Gronings conservatorium.

Et Resurrexit is ontstaan uit goede herinneringen aan mijn jeugd; mijn muzikale vorming was gebaseerd op het Gregoriaans en ik heb als kind heel wat muzikale hoogtepunten beleefd in de kerk. Ik zou het jammer vinden als met de vele kerken ook het Gregoriaans zou verdwijnen uit ons cultuurgoed.
Opgave voor dit project is nog mogelijk via: duifproject22@gmail.com

De geplande repetities voor dit project zijn:
12 en 16 februari
12 en 26 maart
9 en 23 april, met een reserverepetitie op 30 april
7 mei generale repetitie.
De repetities zijn van 10.00 -15.00 uur in het witte kerkje in Haren.

 

12 december 2019
Vanaf 1 januari 2020 is de vernieuwde bladmuziek verkrijgbaar bij:
TERTS & TOETS
Werumeus Buningstraat 34
9721 JA
Groningen
tel 050 – 5276060
terts & toets.nl

9 december 2019
Crowdfunding en openingsconcert Stichting Duifmuziek zijn geslaagd.
Ga naar voor de kunst om eea te bekijken.