nieuws

26 april 2022
Het projectkoor is volop aan het studeren voor een mooie uitvoering van Het Requiem en Et Resurrexit. Jeroen Zijlstra (die het geheel dirigeert) heeft echter in goed overleg met het koor besloten dat de werken beter tot hun recht komen als er meer studietijd is. Daarom zijn de concerten van 14-15-21 mei 2021 opgeschort naar volgend jaar Pasen. Nader bericht volgt.

16 maart 2022
Nieuw op de website: een keuze uit de schilderijen, gemaakt door Renilde Duif.
U vind deze onder menu item bladmuziek, sub item schilderijen.

15 november 2021
Vlak voor de uitbraak van het coronavirus voltooide ik mijn laatste compositie: ET RESURREXIT, een koorwerk, hier en daar opgesmukt met handbellen, volledig gebaseerd op de Gregoriaanse Paasliturgie. Helaas konden we toen geen plannen maken voor het realiseren van de première.

Nu lijken er weer meer kansen te zijn en valt een mogelijk concert samen met het feit dat ik vijftig jaar in het muziek vak zit. Daarom hebben we er met een paar mensen de schouders onder gezet: op 14-15 en 21 mei 2022 hebben we een concert gepland met de première van Et Resurrexit in combinatie met het Requiem. Het Requiem is een van de eerste grotere composities die ik maakte voor vijfstemmig koor, blokfluiten, pauk en basso continuo. Het is een mooie tegenhanger van Et Resurrexit: sterven en weer opstaan, twee uitersten die dagelijks van invloed zijn op ons leven.

Het geheel zal onder leiding staan van Jeroen Zijlstra die ik ken van onze gemeenschappelijke hobby: de bamboefluiten. Jeroen studeerde koordirectie aan het Gronings conservatorium.

Et Resurrexit is ontstaan uit goede herinneringen aan mijn jeugd; mijn muzikale vorming was gebaseerd op het Gregoriaans en ik heb als kind heel wat muzikale hoogtepunten beleefd in de kerk. Ik zou het jammer vinden als met de vele kerken ook het Gregoriaans zou verdwijnen uit ons cultuurgoed.
Opgave voor dit project is nog mogelijk via: duifproject22@gmail.com

De geplande repetities voor dit project zijn:
12 en 16 februari
12 en 26 maart
9 en 23 april, met een reserverepetitie op 30 april
7 mei generale repetitie.
De repetities zijn van 10.00 -15.00 uur in het witte kerkje in Haren.

 

12 december 2019
Vanaf 1 januari 2020 is de vernieuwde bladmuziek verkrijgbaar bij:
TERTS & TOETS
Werumeus Buningstraat 34
9721 JA
Groningen
tel 050 – 5276060
terts & toets.nl

9 december 2019
Crowdfunding en openingsconcert Stichting Duifmuziek zijn geslaagd.
Ga naar voor de kunst om eea te bekijken.