stichting

 

Stichting duifmuziek heeft voornamelijk ten doel:

Het organiseren van uitvoeringen van de door mevrouw Renilde Duif gecomponeerde muziekstukken.

Zij probeert dit te bereiken door het organiseren van concerten waarbij verschillende muziekensembles en meerdere kunstrichtingen onder deskundige leiding worden gecombineerd.

Verder zal de stichting voorzien in het organiseren van cursussen en workshops waarin Renilde Duif (samen met collega’s) amateurs verder kan helpen met arrangeren en ensemblespel, ook in andere muziekgenres.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73002526

De ANBI-status wordt binnenkort aangevraagd.

Banknummer NL54RABO0337164681