Repertoire
 
Voor een pdf.versie van het volledige repertoire kunt u HIER klikken.
In het overzicht hieronder kunt u een rubriek naar keuze aanklikken, waarmee u op de betreffende pagina komt. Vanaf die pagina kunt u noten- en luistervoorbeelden aanklikken in respectievelijk pdf. -en realplayerformaat.
Klik HIER als op uw computer geen realplayer is geinstalleerd. U kunt realplayer gratis en eenvoudig downloaden.

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Ik heb toestemming voor gebruik gekregen van Buma/Stemra.
Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren
voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te
[weder]verkopen, verspreiden e.d.


  1.   koormuziek voor:           GEMENGD KOOR

                                                  VROUWEN - OF KINDERKOOR

                                                  MANNENKOOR

         grote koorwerken voor: KOOR EN INSTRUMENTAAL ENSEMBLE

   2.                                            BLOKFLUITMUZIEK

  3.                                             KAMERMUZIEK

   4.                                    MUZIEK VOOR ZANG EN PIANO

  5.                                    MUZIEK VOOR PIANO

  6.                                    MUZIEKTHEATER

  7.                                    SYMFONIEORKEST 

bij bestelling moet u
rekening houden met een
levertijd

voor meer informatie,
levertijd en prijzen
kunt u contact opnemen
met de componist

renildeduif@kpnmail.nl


postadres:
Renilde Duif
Dijkstreek 2
9811 TC
Enumatil
0594 - 504753